PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN THIẾT BỊ
Tên môn Chủng loại
 
STTIDXem chi tiếtTên thiết bịTên loạiTên khối
1 3 ANPM-0001 Các bài hát theo sách giáo khoa Băng đĩa, phần mềm6, 7, 8, 9
2 4 ANPM-0002 Các bài hát theo sách giáo khoa Băng đĩa, phần mềm6, 7, 8, 9
3 5 ANPM-0003 Các bài hát theo sách giáo khoa Băng đĩa, phần mềm6, 7, 8, 9
4 6 ANPM-0004 Các bài hát theo sách giáo khoa Băng đĩa, phần mềm6, 7, 8, 9