PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Thị Ngọc Diệp
   Sinh ngày: 31/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Bào - Tiên Động- Tứ Kỳ- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba chạy 100m cấp huyện năm học 2016 - 2017
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Thị Lan Anh
   Sinh ngày: 23/09/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Bình Hàn - Cộng Lạc- Tứ Kỳ- Hải Dương
   Thành tích:     Giải khuyến khích nhảy cao năm học 2016 - 2017 ( 1M25)
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Linh
   Sinh ngày: 08/01/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Đoàn Khê -Tiên Động- Tứ Kỳ- Hải Dương
   Thành tích:    Giải khuyến khích nhảy xa năm học 2016 - 2017
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Ngọc Diệp
   Sinh ngày: 31/01/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đồng Bào - Tiên Động- Tứ Kỳ- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba chạy 100m cấp huyện năm học 2016 - 2017
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Thị Lan Anh
   Sinh ngày: 23/09/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Bình Hàn - Cộng Lạc- Tứ Kỳ- Hải Dương
   Thành tích:     Giải khuyến khích nhảy cao năm học 2016 - 2017 ( 1M25)
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Linh
   Sinh ngày: 08/01/2004  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Đoàn Khê -Tiên Động- Tứ Kỳ- Hải Dương
   Thành tích:    Giải khuyến khích nhảy xa năm học 2016 - 2017
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Kiều Oanh
   Sinh ngày: 16/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Bào - Tiên Động - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì đá cầu đôi nữ hội khỏe phù đổng năm học 2015 - 2016
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Minh Trang
   Sinh ngày: 20/06/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quan Lộc - Tiên Động - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì đá cầu đơn nữ, nhì đá cầu đôi nữcấp huyện, huy chương đồng môn nhảy cao hội khỏe phù đổng cấp tỉnh năm học 2015 - 2016
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Thị Ngọc Diệp
   Sinh ngày: 31/01/2004  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đồng Bào - Tiên Động- Tứ Kỳ- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba chạy 100m cấp huyện năm học 2016 - 2017
   Năm học: 2016 - 2017
   Đào Thị Lan Anh
   Sinh ngày: 23/09/2004  
   Lớp: 7B
   Chỗ ở: Bình Hàn - Cộng Lạc- Tứ Kỳ- Hải Dương
   Thành tích:     Giải khuyến khích nhảy cao năm học 2016 - 2017 ( 1M25)
   Năm học: 2016 - 2017
123456789