PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG
Từ ngày 03/9/2013 Đ/c Phạm Thị Hường chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ THCS Bình lãng - Tứ kỳ. Só Đảng viên còn lại là 19 đảng viên
Ngày 08/3 năm 2014 chi bộ THCS tiên Động long trọng tổ chức lễ chia tay Đ/c Trần Thị Cài nghỉ hưu
Năm 2012,2013,2014 chi bộ THCS Tiên Động đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh
Đ/cHằng chuyển về THCS Kỳ Sơn từ tháng 3 năm 2015
Với tấm lòng lá lành đùm lá rách, cán bộ giáo viên nhà trường phát động quyên góp ủng hộ học sinh nghèo tết nguyên đán
ủng hộ học sinh nghèo tết nguyên đán
Đ/c Phạm Thị Bình nhập nghành 01/01/2016
Năm 2015, 2016 chi hộ nhà trường được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh
Năm 2015, 2016 chi hộ nhà trường được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh
Đ/c Nguyễn Thị Duyên chuyển từ THCS Phan Bội châu vè từ ngày 03/01/2017 thay Đ/c Phạm Thị Bình
Đ/c Nguyễn Thị Duyên chuyển từ THCS Phan Bội châu vè từ ngày 03/01/2017 thay Đ/c Phạm Thị Bình
Đ/c Nguyễn Thị Duyên Sinh ngày 25/01/1988. Ngày vào Đảng 08/3/2016 chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ THCS Tiên Động từ ngày 10 tháng 02 năm 2017
Đ/c Nguyễn Thị Duyên Sinh ngày 25/01/1988. Ngày vào Đảng 08/3/2016 chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ THCS Tiên Động từ ngày 10 tháng 02 năm 2017
Đ/c Nguyễn Thị Duyên Sinh ngày 25/01/1988. Ngày vào Đảng 08/3/2016 chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ THCS Tiên Động từ ngày 10 tháng 02 năm 2017
Hàng năm đoàn đội nhà trường luôn quyên góp ủng hộ học sinh nghèo mong mang lại niểm vui cho các em.
ủng hộ học sinh nghèo tết nguyên đán
Ngày 10 tháng 12 Đ/c Trang nhận quyết định công nhận Đảng viên chính thức, nâng tổng số đảng vien chính thức lên 18 đảng viên
Từ ngày 03/9/2013 Đ/c Phạm Thị Hường chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ THCS Bình lãng - Tứ kỳ. Só Đảng viên còn lại là 19 đảng viên
Năm 2012,2013,2014 chi bộ THCS đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh

CHI BỘ TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG

Chi bộ THCS Tiên Động là một chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tiên Động.
Chi bộ THCS Tiên Động gồm 20 đảng viên trên tổng số 31 cán bộ giáo viên 
Mục tiêu:  đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2005 : Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2005 
Năm 2006 : Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2006 
Năm 2007: Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2007
Năm 2008 : Đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.2008
Năm 2009 : Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2009 
Năm 2010 : Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2006 
Năm 2011 :  Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2012 : Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2012. Đ/c Nguyễn Văn Quân, đ/c Vũ Văn Đạt được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Năm 2013 : 
- Chi bộ gồm 20 đảng viên, Ban chi ủy gồm 03 đ/c, đ/c Nguyễn Văn Quân -Bí thư chi bộ, đ/c Vũ Văn Đạt - Phó bí thư, đ/c Nguyễn Minh Hiền- chi ủy viên.