PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG
QUẢN LÍ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Chủ đề dạy học GDCD năm học 2015-2016 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
2 Mẫu báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua cơ sở Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
3 Mẫu kế hoạch bồi dưỡng HSG Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
4 Đơn xin dạy thêm Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
5 Kế hoạch kiểm tra các môn năm học 2013- 2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
6 Cấu trúc đề thi học sinh giỏi huyện Tứ Kỳ Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
7 Mẫu báo cáo chủ đề tự chọn năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
8 Bản đăng ký tiết kiểm tra 15 phút, 45 phút năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
9 Chế độ cho điểm tối thiểu năm học 2012 - 2013. Giáo Viên [HyperLink19]
10 Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD. Giáo Viên [HyperLink19]
11 Một số phương pháp dạy học tích cực. Cuong [HyperLink19]
12 Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh. Cuong [HyperLink19]