PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bộ đề thi HK1 năm học 2015-2016 môn Ngữ văn Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
2 Bộ đề thi HK1 năm học 2015-2016 môn Toán Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
3 Bộ đề thi HK1 năm học 2015-2016 môn Địa lý Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
4 Bộ đề thi HK1 năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
5 Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên + công lập Hải Dương 2015-2016 đầy đủ đáp án Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
6 Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6,7,8,9 năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
7 Đề thi HK2 môn Ngữ văn 6,7,8,9 năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
8 Đề thi HK2 môn Toán 6,7,8,9 năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
9 Đề thi HSG huyện Tứ Kỳ năm học 2013-2014 môn Ngữ văn Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
10 Đề thi HSG huyện Tứ Kỳ năm học 2013-2014 môn Vật lý Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
11 Đề thi HSG huyện Tứ Kỳ năm học 2013-2014 môn Địa lý Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
12 Đề thi HSG huyện Tứ Kỳ năm học 2013-2014 môn Sinh học Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
13 Đề thi Casio huyện Tứ Kỳ năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
14 Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6,7,8,9 năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
15 Đề thi HK1 môn Ngữ văn 6,7,8,9 năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
16 Đề thi HK1 môn Toán 6,7,8,9 năm học 2013-2014 Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
17 Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Vật lý Vũ Văn Đạt [HyperLink19]
18 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
19 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
20 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
12